054 - 2121838

אנטארקטיקה - נופים

1
2
3
4
תחנת מחקר רוסית - בלינגהאוסן
1
2
3
4