top of page

Acerca de

מסע בעקבות שקלטון

איי ג׳ורג׳יה הדרומית ואנטארקטיקה    

"מבוקשים אנשים להרפתקה מסוכנת, משכורת צנועה, קור עז,

חודשים ארוכים של אפלה מוחלטת, סכנה מתמדת, חזרה הביתה בספק.

במקרה של הצלחה מובטחים כבוד והכרה..."

    ארנסט שקלטון, 1914

 

זו לשון ההודעה שהשתמש בה חוקר הקוטב הבריטי שקלטון בשנת 1914, כדי לגייס משלחת אנשים אל יבשת הקרח, אנטארקטיקה. מה שקרה אחר כך ידוע. המסע של שקלטון צרוב בזיכרון כמסע ההישרדות הגדול ביותר בהיסטוריה... לאחר שספינתם נתקעה בים הקרח ושקעה, היטלטלו שקלטון ואנשיו במשך חודשים ארוכים על קרחונים צפים ואיים מבודדים, כשהם ניזונים בעיקר מכלבי ים, פינגווינים ומכלבי המזחלות שלהם. הם נחשבו כמתים... עד שהצליחו להיחלץ במסע שיט ימי נועז וחסר כל סיכוי.

 

בינואר-פברואר 2004, עידן צ'רני, טניה רמניק ומשפחת בולוטין הובילו משלחת ישראלית למסע הרפתקני בעקבות שקלטון. שמונה ישראלים ושתי ילדות קטנות קראו תגר על אנטארקטיקה, והפליגו ביאכטה קטנה בים הסוער ביותר בעולם. המשלחת התחקתה אחר מסע ההישרדות של שקלטון, באיי ג'ורג'יה הדרומית ובאנטארקטיקה. חברי המשלחת הם עדות חיה למראות נדירים, שרק מעטים בעולם זוכים לראות.

 

ג'ורג'יה הדרומית נחשבת לחוף מבטחים, בעבור מיליוני יונקים ימיים, פינגווינים ועופות אנטארקטיים המוצאים מקלט על פיסת אדמה מוכת רוחות, אי שם בלב האוקיינוס הדרומי. אנטארקטיקה לעומת זאת, רחוקה ועוינת, מרחב לא מיושב של יופי עוצר נשימה.

 

הרצאה על משלחת של שמונה ישראלים ושתי ילדות קטנות הנאבקים בים הסוער ביותר בעולם, וזוכים לרגעי הצצה נדירים לנופי הבראשית, ששקלטון כה חפץ אך כשל להכניע. סיפור הפלגה הרפתקני ביאכטה, השזור במסע היסטורי לכיבוש היבשת הדרומית.

bottom of page