top of page

Acerca de

אחרוני הנוודים

חוג בקוטב הצפוני, ברוסיה

בצפון הקר וחסר הרחמים, בני שבט הננץ מוצאים את כל מבוקשם בטבע הארקטי. איילי הצפון, שבויתו על ידי השבט לפני אלפי שנים, משמשים לתחבורה, בשרם הנא ודמם משמשים למאכל, ופרוותם לביגוד ולבניית אוהלי הצ'ום המיוחדים.

ההרצאה ״אחרוני הנוודים״ מגוללת סיפור מסע נדיר של שלושה ישראלים למרחבי הטונדרה הקפואה בחוג הקוטב הצפוני של רוסיה ואת המפגש הייחודי עם שבט הננץ, מאחרוני הנוודים על פני כדור הארץ.

 

35 אלף בני שבט הננץ נמנים עם קבוצה קדומה הנקראת בפי הרוסים - "סמויידים" (קניבלים). הם התגבשו כקבוצה אתנית במאה הראשונה או השנייה לספירה, והיום הם נחשבים לקבוצה הגדולה ביותר שבין עמי צפון רוסיה. למרות המגע עם האדם המודרני הם עדיין שומרים על אורח חיים מסורתי, ולמרות שהוא מנצלם הם ממשיכים לשמור על הכנסת אורחים מופתית.

 

הרצאה על מסע יחיד במינו, מסעם של עידן צ'רני, טניה רמניק ואסף יפת שחיו חודש ימים בקור של 40 מעלות מתחת לאפס, קיבלו שמות מקומיים, חזו בזוהר הצפוני, אכלו בשר נא וזכו להתקבל לקהילה הננצית כחברים שווי זכויות. הרצאה אנתרופולוגית על מנהגי שבט הננץ, אחרוני הנוודים המגדלים איילי צפון, אוכלים בשר נא ושותים דם.

bottom of page