top of page

Acerca de

02000020.jpg

השבטים האבודים

אינדונזיה (איריאן ג׳איה)

איריאן ג'איה, חציו המערבי של האי גיניאה החדשה, הוא אחד האזורים המבודדים והנידחים ביותר בעולם. תושבי חבל ארץ זה משמרים בקנאות מנהגים ואמונות שאינם קיימים כבר בחלקיה האחרים של אינדונזיה. הנשים עדיין קוטעות את אצבעות ידן כאשר מת קרוב משפחה, והגברים קושרים את איבר מינם בחוטים.

 

עמק הבליאם (Baliem) שבאיריאן ג'איה (Irian Jaya), התגלה במהלך טיסת מיפוי של חוקר הטבע האמריקאי, ריצ'ארד ארצ'בולד. מה שעורר את סקרנותו, היו משבצות שטחי חקלאות מעובדים בעמק קטן, שהיה חבוי בין יערות הגשם וההרים הגבוהים, אזור שלא היה ידוע כמאוכלס. כשהנחית את מטוסו בעמק, גילה מאחורי חומת ההרים, אזור פורה ומאוכלס בתושבים שלא נחשפו לעולם המודרני, והמשיכו לחיות את חייהם כבתקופת האבן. אלה היו אנשי הדני (Dani).

 

עידן צ'רני יצא בגפו לעומק הג'ונגלים של איריאן ג'איה, ופגש שבטים נידחים שזה לא מכבר נחשפו לאדם הלבן. מסתבר, כי גם היום, ישנם מקומות שבהם בני אדם מהלכים ערומים, גרים על עצים ומדליקים אש בעזרת אבנים...

 

הרצאה אנתרופולוגית מאלפת על אזורים נידחים ותרבויות רחוקות שהולכות ונעלמות מן העולם. סיפורו האישי והמרתק של הרפתקן חסר גבולות שבאמת, "הלך עד הסוף"!

bottom of page